Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwi Państwu sprowadzenie materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, artykuły) z bibliotek krajowych, których nasza biblioteka nie posiada.

By usługa mogła być zrealizowana należy:

  • wypełnić zamieszczony poniżej formularz lub osobiście złożyć zamówienie w czytelni naukowej (III piętro),
  • zamówienie zostanie uruchomione po wpłaceniu kaucji na jego poczet,
  • użytkownik pokrywa koszty przesyłki pocztowej, zamówionych kserokopii i innych usług,
  • o realizacji zamówienia powiadamiamy użytkowników telefoniczne bądź pocztą elektroniczną,
  • czas, w jakim można korzystać z wypożyczonych materiałów, określa biblioteka wypożyczająca,
  • ze sprowadzonych materiałów można korzystać wyłącznie na miejscu, w czytelni naukowej,