Poniżej dostępne są regulaminy obowiązujące w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wł. Broniewskiego w Nysie oraz jej filiach.

W Regulaminie Wypożyczeń Zbiorów zawarte są zasady korzystania ze zbiorów MiGBP w Nysie oraz we wszystkich jej filiach.

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci).

Wskazany dokument pt. ,,Standardy Ochrony Małoletnich” jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w naszej bibliotece. Jednocześnie mogą Państwo pobrać plik w formacie PDF zawierający pełną treść opracowanego i przyjętego do realizacji dokumentu.