Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VIII szkoły podstawowej i przebiegać będzie w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Etap gminny odbędzie się w dniach 28-31.03.2023 (wtorek-piątek) w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie (czytelnia czasopism – parter).

Etap gminny przebiegać będzie w czterech kategoriach wiekowych:

  • I KATEGORIA– uczniowie klas I-II – 28 marca 2023, godz. 9.00
  • II KATEGORIA– uczniowie klas III-IV – 29 marca 2023, godz. 9.00
  • III KATEGORIA– uczniowie klas V- VI – 30 marca 2023, godz. 9.00
  • IV KATEGORIA – uczniowie klas VII-VIII – 31 marca 2023, godz. 9.00.

Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie proszone są o przesłanie lub dostarczenie osobiście zgłoszenia (załącznik nr 1) na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa do dnia 20 marca 2023 (poniedziałek) do godz.15.00.

Regulamin Konkursu Pięknego Czytania 2023