Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Biblioteki opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku wewnętrznego audytu dostępności strony internetowej. Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów, które szczegółowo wskazujemy w deklaracji dostępności. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: wcag@migbp.nysa.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji. 

Biblioteka zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Informacje dla osób niedowidzących i niewidomych

Wypożyczalnia dla dorosłych

 • zbiór książki mówionej na płytach CD
 • książki Duża Litera
 • książki mówione w systemie mp3 do odtwarzania poprzez urządzenie o nazwie „czytak”
 • możliwość wypożyczenia czytaka
 • możliwość wypożyczenia czytników e-booków

Wypożyczalnia dla dzieci

 • zbiór książki mówionej na płytach CD

Filie miejskie i wiejskie

 • zbiór książki mówionej na płytach CD

Ponadto osoby niedowidzące mogą korzystać z usług IBUK Libra, platformy umożliwiającej powiększenie czcionki.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego ul. Sukiennicza 2
 • do budynku prowadzi wejście główne od ul. Sukienniczej posiadające jeden stopień, oraz wejście pod arkadami biblioteki prowadzące bezpośrednio do czytelni czasopism,
 • pod arkadami biblioteki zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku znajduje się wąska klatka schodowa,
 • w budynku brak windy,
 • w budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

 1. Filia miejska nr 3 ul. Prusa 14

Filia znajduje się na parterze budynku szkoły podstawowej nr 10, posiada osobne wejście nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Filia miejska nr 4 ul. W. Pawlik 8 a (wejście od ul. M. Merkert)

Filia znajduje się na parterze budynku mieszkalnego do którego prowadzą schody nie posiadające podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Filia w Białej Nyskiej ul. Nyska 11

Filia znajduje się na parterze budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Białej Nyskiej, posiada osobne wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Filia w Goświnowicach ul. Kolejowa 5

Filia znajduje się na parterze budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Goświnowicach, nie posiada osobnego wejścia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Filia w Hajdukach Nyskich nr 128

Filia znajduje się na parterze Wiejskiego Domu Kultury do którego prowadzą schody nie posiadające podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Filia w Kopernikach nr 30 a

Filia znajduje się na parterze Wiejskiego Centrum Kultury do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Filia w Kubicach nr 46 a

Filia znajduje się na piętrze Wiejskiego Domu Kultury do którego prowadzą schody nie posiadające podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Filia w Lipowej nr 49 a

Filia znajduje się na parterze Wiejskiego Centrum Kultury do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1.  Filia w Wierzbięcicach nr 110

Filia znajduje się na piętrze Wiejskiego Domu Kultury do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast brak podjazdu wewnątrz budynku. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 1.  Filia w Złotogłowicach nr 169

Filia znajduje się na parterze Wiejskiego Domu Kultury do którego prowadzą schody nie posiadające podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.