❗️Beneficjent: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa informuje, iż ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Remont pomieszczenia czytelni i klatki schodowej w budynku Domu Wagi Miejskiej w Nysie

🏦 Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e93c23ae-cb0d-11ee-a84d-d63fc4d19e65