Poniżej przedstawiamy plan rozwoju Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Nysie na lata 2024-2034, który został sporządzony z uwzględnieniem jej specyfiki, doświadczeń oraz potrzeb lokalnej społeczności. Wyznacza główne kierunki rozwoju oraz określone konkretne cele do osiągnięcia. Stanowi ponadto narzędzie efektywnego zarządzania instytucją.

Plan rozwoju Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie na lata 2024-2034