Wielkość Czcionki

Current Size: 100%

Program "Partnerstwo dla książki"

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie pozyskała środki na dofinansowanie zadania w ramach programu: Partnerstwo dla książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Nazwa własna zadania: „SZKOLENIE MA KOLOSALNĄ PRZYSZŁOŚĆ”.

W ramach projektu MiGBP w Nysie przeprowadzi 8 szkoleń dla bibliotekarzy z naszej placówki oraz powiatu nyskiego. Pozwoli to na podniesienie kompetencji pracowników, a w konsekwencji zwiększenie poziomu zadowolenia użytkowników.

Szkolenia będą miały charakter warsztatowy, co zapewni aktywny udział wszystkim uczestnikom. Dzięki nim bibliotekarze uzyskają nowe umiejętności, a biblioteki będą miały możliwość rozszerzenia usług i dostosowania ich do potrzeb środowiska, w którym działają. Wzmocni to funkcję bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne.

Szkolenia będą realizowane w okresie wrzesień - listopad, w dwóch blokach tematycznych.

Pierwszy cykl, związany z samodoskonaleniem, będzie miał na celu podniesienie poziomu obsługi użytkowników.

Natomiast drugi cykl to wprowadzenie nowych, niestosowanych dotąd form pracy oraz uatrakcyjnienie tych, które już są realizowane przez biblioteki w regionie.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych".

 

Partnerzy

Urząd MiastaPowiat NysaPWSZ w NysieNyski Ośrodek RekreacjiBiblioteka w Sumperku