Subskrybujfacebook

Regulamin Konkursu Pięknego Czytania 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Pięknego Czytania 2018

 

 

1.Cele konkursu:

·         rozbudzanie pasji czytania,

·         motywowanie uczniów do czytelnictwa,

·         rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

2.Organizatorzy:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło w Nysie.

Konkurs odbędzie się w dniach 7- 9 marca 2018 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie (czytelnia czasopism – parter).

 

3.       Konkurs adresowany jest do uczniów  klas I- VI szkoły podstawowej.

4.       Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

·         I KATEGORIA-  uczniowie klas    I-II  -  7 marca 2018 r., godz. 9.00

·         II KATEGORIA- uczniowie klas  III-IV - 8 marca 2018 r.,  godz. 9.00

·         III KATEGORIA- uczniowie klas  V- VI -9 marca 2018 r. godz. 9.00

5.       Konkurs rozgrywany jest na etapie gminnym. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie do  

4 uczestników  w każdej kategorii  wiekowej.  Sugerujemy przeprowadzenie etapu szkolnego,

w celu wyłonienia uczestników konkursu.

6.       Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie proszone są do dnia 31 stycznia 2018 (środa) do godz.15.00 przesłać  lub dostarczyć osobiście zgłoszenia ( załącznik nr 1) na adres : Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sukiennicza 2,  48-300 Nysa.

   ZASADY KONKURSU:

1.       Uczestnicy czytają losowo wybrany fragment prozy przygotowany przez organizatorów- adekwatny do wieku uczestników– wykaz w załączniku nr 2.

2.       Po wylosowaniu tekstu każdy uczestnik będzie miał 5 minut na przygotowanie.

3.       Uczestników oceniać będzie jury wytypowane przez Organizatorów.

4.       Punktowana  będzie:

·         płynność czytania

·         poprawność

·         biegłość

·         wyrazistość

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.       Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Pięknego Czytania, a laureaci pierwszego i drugiego miejsca wezmą udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania 22 marca 2018 r.    w MiGBP w Nysie. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

2.       Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu.

3.       Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.migbp.nysa.pl

4.       Zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Biblioteki.

5.       Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

 

 

Załącznik nr 2  Wykaz książek-lektur szkolnych

 

       Klasa  I- II

·        Adam Bahdaj  – „Mały pingwin Pik-Pok”

·        Gösta Knutsson  – „Przygody Filonka Bezogonka”

·        Janina Porazińska - „Szewczyk Dratewka”

       Klasa III- IV

·        Michael Bond - „Miś zwany Paddington”

·        Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempé  - „Mikołajek”

·        Elżbieta Zubrzycka - „O zajączku Filipie…”

Klasa V- VI

·        Irena Jurgielewiczowa - „Ten obcy”

·        Eric Knight - „Lassie wróć”

·        Edmund Niziurski - „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”

Partnerzy

Urząd MiastaPowiat NysaPWSZ w NysieNyski Ośrodek RekreacjiBiblioteka w Sumperku