Wielkość Czcionki

Current Size: 100%

Projekt

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła właśnie do realizacji pn. „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO  Miast Partnerskich” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, który potrwa do 31.12.2021r.

W trakcie jego trwania będzie miał miejsce szereg działań, w tym:

-        remont i wyposażenie Czytelni Czasopism.

-        remont i wyposażenie Mediateki,

-        zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego.

-        działania kulturalne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

-        organizacja wycieczki dla laureatów konkursów,

-        wydanie publikacji o charakterze regionalnym.

 

 

Całkowite wydatki kwalifikowane – 443.539,03 PLN

dofinansowanie z Programu  – 377.008,17 PLN

wkład Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 66.530,86  PLN 

Spotkanie robocze 15 Grudnia 2017r.

Partnerzy

Urząd MiastaPowiat NysaPWSZ w NysieBiblioteka w SumperkuAgencja Rozwoju NysyCSA Jeseník