Wielkość Czcionki

Current Size: 100%

Biblioteki w powiecie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie pełni funkcję biblioteki powiatowej  od 2002 r. na mocy porozumień Gminy Nysa i Starostwa Powiatowego w Nysie.
Do jej podstawowych zadań należy:
  • gromadzenie poprzez zakup i dary właściwego, zgodnego z oczekiwaniami czytelników  księgozbioru, czasopism, zbiorów specjalnych a zwłaszcza   materiałów  dotyczących  wiedzy o własnym regionie  oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy. 
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych 
  • udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, wypożyczeń międzybibliotecznych 
  • opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu 
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych
Zasięgiem swym obejmuje miasta i gminy: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysę, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce. Biblioteka pełni nadzór merytoryczny nad  37 bibliotekami w powiecie. Do bibliotek w powiecie nyskim dostarczane są  najnowsze publikacje dotyczące regionu. Opracowuje „Bibliografię Powiatu Nyskiego”.  Ponadto organizuje spotkania autorskie z  pisarzami dla dzieci i młodzieży. Celem tego typu działań jest uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w bibliotekach  powiatu nyskiego, przybliżenie sylwetek współczesnych twórców piszących oraz zachęcenie młodych odbiorców do kontaktu z książką i biblioteką.
Organizowane są także szkolenie merytoryczne dla bibliotekarzy i kierujących bibliotekami publicznymi w powiecie nyskim. 

Partnerzy

Urząd MiastaPowiat NysaPWSZ w NysieBiblioteka w SumperkuAgencja Rozwoju NysyCSA Jeseník