Wielkość Czcionki

Current Size: 100%

Usługi i opłaty

                               CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI REPROGRAFICZNE

                                         pobieranych od czytelników w agendach

                                     Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie

 

Wydruk z drukarki:

 • tekstu formatu A4 jednostronny – 0,20 zł
 • tekstu formatu A4 dwustronny – 0,40 zł
 • ilustracji formatu A4 jednostronny – 1,00 zł
 • ilustracji formatu A4 dwustronny – 2,00 zł

 Kserokopia:

 • formatu A4 jednostronna – 0,20 zł
 •  formatu A4 dwustronna – 0,40 zł
 •  formatu A3 jednostronna – 0,40 zł
 •  formatu A3 dwustronna – 0,80 zł

dopłata do papieru kolorowego formatu A4 – 0,10 zł

dopłata do papieru kolorowego formatu A3 – 0,20 zł.
 

 

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ

Czytelnia czasopism udostępniana poza godzinami pracy biblioteki. Pomieszczenie na 10 stolików może być przekształcone w salę odczytową na ok. 50 osób. Cennik:

 • koszt wynajęcia sali do 2 godz. - 150,00 zł
 • koszt wynajęcia sali za każdą następną godz. - 60,00 zł

 Czytelnia czasopism udostępniana w godzinach pracy biblioteki. Cennik:

 • koszt wynajęcia sali do 2 godz. - 250,00 zł
 • koszt wynajęcia sali za każdą następną godz. - 100,00 zł

 Powierzchnia pod arkadami Domu Wagi Miejskiej. Cennik:

 • koszt wynajęcia powierzchni do 2 godz. - 80,00 zł
 • koszt wynajęcia powierzchni za każdą następną godz. - 30,00 zł

 Możliwe jest negocjowanie warunków wynajmu.
 

 

                                        CENNIK OPŁAT I KAR

                           pobieranych od czytelników w agendach

                     Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie

 

Opłaty i kary czytelnicze:

 1. Zryczałtowana tytułem usług informacyjnych 1,00 zł.
 2. Posiadacze Nyskiej Karty Dużej Rodziny 0,00 zł.
 3. Wyrobienie duplikatu karty bibliotecznej 5,00 zł.
 4. Nieterminowy zwrot książki (za każdy dzień za każdą książkę): 0,10 zł.
 5. Za każdy monit (wezwanie do zwrotu książek) 4,00 zł.

 Opłaty za książki zagubione lub zniszczone:

1. Książki nowe wydane w 2010 r. i nowsze – wartość inwentarzowa.

2. Książki wydane przed 2010 r.:

        a) literatura piękna 30,00 zł,

        b) literatura popularnonaukowa dla dzieci 35,00 zł,

        c) literatura popularnonaukowa dla dorosłych 45,00 zł,

        d) broszury 10,00 zł.

 

 

Partnerzy

Urząd MiastaPowiat NysaPWSZ w NysieNyski Ośrodek RekreacjiBiblioteka w Sumperku