Już 17 września o godz. 11.00 pod Arkadami Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie odbędzie się Piknik Podróżniczy, który organizowany jest w ramach projektu ,,Podróże dalekie i bliskie”. Główną atrakcją pikniku jest Mobilna Gra Terenowa ,,Tomek na tropie nyskiej tajemnicy”.

Do udziału w grze zapraszamy osoby indywidualne, zespoły , mile widziane rodziny. Uczestnicy poniżej 16 r.ż. mogą wziąć udział w grze za zgodą, bądź pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dostępna jest w załączniku 1 do regulaminu gry terenowej.

Piknik to nie tylko gra terenowa, ale także wiele atrakcji, na które serdecznie zapraszamy!

Informacje dodatkowe:
Informacje techniczne dla uczestników
Regulamin gry mobilnej 2022

Regulamin gry terenowej dostępny będzie także w Wypożyczalni Oddziału Dziecięcego oraz w dniu rozpoczęcia gry pod Arkadami biblioteki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.