W zakresie Projektu BLISKO – Biblioteka Lokalność Inicjatywy Społeczność Kooperacja Oddolność w naszej bibliotece, w ramach partnerstwa ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie, odbędą się warsztaty czerpania papieru dla grup zorganizowanych, które mają na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą, tak aby w obecnej dobie Internetu uświadomić dzieciom jaką rolę wciąż odgrywa papier.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.