Drodzy Państwo.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie prowadzi diagnozę lokalnego środowiska na temat potrzeb, oczekiwań i preferencji kulturalnych w stosunku do naszej placówki. Wyniki, które zbierzemy w trakcie przeprowadzania ankiety, pozwolą nam podjąć takie działania, które zostaną ukierunkowane na Państwa potrzeby. Ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby diagnozy, opracowywanej w ramach Projektu BLISKO – Biblioteka Lokalność Inicjatywy Społeczność Kooperacja Oddolność.

Link do ankiety:

https://forms.gle/ax59Fvg2G7rD5pYh8

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025