Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie pełni funkcję biblioteki powiatowej od 2002 r. na mocy porozumień Gminy Nysa i Starostwa Powiatowego w Nysie.


Do jej podstawowych zadań należy:
– gromadzenie poprzez zakup i dary właściwego, zgodnego z oczekiwaniami czytelników księgozbioru, czasopism, zbiorów specjalnych a zwłaszcza materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
– tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych
– udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, wypożyczeń międzybibliotecznych
opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu
– pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych

Zasięgiem swym obejmuje miasta i gminy: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysę, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce. Biblioteka pełni nadzór merytoryczny nad 37 bibliotekami w powiecie. Do bibliotek w powiecie nyskim dostarczane są najnowsze publikacje dotyczące regionu. Opracowuje „Bibliografię Powiatu Nyskiego”. Ponadto organizuje spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci i młodzieży. Celem tego typu działań jest uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w bibliotekach powiatu nyskiego, przybliżenie sylwetek współczesnych twórców piszących oraz zachęcenie młodych odbiorców do kontaktu z książką i biblioteką.
Organizowane są także szkolenie merytoryczne dla bibliotekarzy i kierujących bibliotekami publicznymi w powiecie nyskim.